Om

Bloggen är ett tävlande bidrag i Stiftelsen för Internetinfrastrukturs (.SE) tävling Webbstjärnan. Denna tävling finns för att uppmuntra skolan till att använda sig av Internet som resurs i verksamheten. Vi tycker det är bra att tävlingen gör så att vi kan använda oss av ett .se-domännamn. Dessutom finns gott om stöd, utbildning och inspiration.

 Syftet  med att deltaga i Webbstjärnan är att utveckla användningen av Internet i vårt skolarbetet och att våra elever ska få goda kunskaper i att använda Internet för att publicera innehåll och visa för föräldrar och andra elever vad vi gör i Kyrkhult skola. Vi vill att detta ska vara ytterligare ett sätt att få ett synligt lärande  i undervisningen.
 
 Alla 34 eleverna tillsammans med lärarna i klass 4 och 5 I Kyrkhult skola i Olofströms kommun ska lära sig att hantera ett webbpubliceringsverktyg och att skriva webbanpassat. De ska även få undervisning om upphovsrätt, källkritik, yttrandefrihet och integritet på nätet.
 
Enligt läroplanen (Lgr11) ska undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.