Kängurutävling

Denna vecka är det dags för över 5 miljoner elever runt om i hela världen att lösa känguruproblem.Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik.Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem som vi kan arbeta vidare med.

Vi på Kyrkhult skola ska naturligtvis också vara med. Alla klasser är anmälda och på torsdag ”smäller det”.